Mobles que viuen amb tu
         Qui som     Serveis      Qualitat

QUALITAT

    Disseny
    Materials
    Acabats
    Medi Ambient
    Premis i Mencions

Acabats

ENVERNISSAT

El vernís és una preparació líquida, més o menys fluïda, destinada a ser aplicada  en capes fines sobre un suport, i que després d'un cert temps d'eixugat a l'aire ambient o mitjançant radiacions, forma una pel·lícula unida i contínua de certa duresa, elàstica i resistent, dotant al suport on s'ha aplicat unes qualitats de protecció i bellesa que no tenia abans.
S'aplica en les peces xapades amb fusta natural.


En un procés típic d'envernissat és necessari seguir els passos següents:


1. FREGAT I PREPARACIÓ DEL SUPORT
La preparació del suport és una fase essencial en el procés d'acabat de la fusta. D'aquesta etapa dependrà el resultat i la qualitat final.


2. TINTAT DEL SUPORT
Pot ser aerogràfic, per immersió, mitjançant rodets o draps. El tipus de dissolvent utilitzat condicionarà el tipus d'aplicació i l'aspecte final.


3. APLICACIÓ DEL FONS o PRIMERA CAPA
També s'anomena “Tapa-porus”. És molt convenient escollir el tipus de fons adequat al tipus de mobiliari a realitzar, doncs dependrà també el poder de cobriment perquè s'adapti a cada necessitat.


4. FREGAT DEL FONS
Aquesta operació és fonamental per obtenir una qualitat màxima de l'acabat. Escollirem un abrasiu suficientment fi per obtenir una bona adherència i una superfície perfecta.


5. CLIMAT
Amb el clim o llana d'acer, o l'esponja abrasiva, es retirarà l'excedent de pàtina per obtenir l'aspecte desitjat.


6. APLICACIÓ DEL VERNÍS D'ACABAT
El vernís d'acabat s'haurà de diluir suficientment per permetre una bona tensió del film.LACAT


El lacat és, originàriament, un procés d'aplicació d'un vernís sobre una superfície, generalment de fusta, i és  utilitzat per decorar o com a protecció. La laca pròpiament dita, és un vernís fet de la sàvia de color blanquinós que s'extreu de les branques d'uns determinats arbres originaris de la Índia i del Japó. Té unes característiques molt notables, doncs forma un superfície refractària a les altes temperatures i és impermeable a la humitat, es barreja fàcilment amb pigments i a més és resistent als tèrmits.


Sembla ser que el procés del lacat és originari de la Xina i després es va estendre al Japó.
La tècnica d'aplicació era molt meticulosa, amb nombroses capes fines de laca, cada capa es deixava assecar i es polia abans d'aplicar la següent. La laca es pot mesclar amb pigments per crear una superfície de color o també pot decorar-se amb dissenys pintats sobre la superfície transparent o opaca, que posteriorment es torna a lacar.


PA D'OR – PA DE P'ARGENT


El pa d'or i el pa d'argent s'han utilitzat molt en manualitats i sobretot en restauracions d'obres d'art. Darrerament amb tècniques més industrialitzades s'apliquen també a mobles.
El pa d'or o d'argent són unes làmines finíssimes de 14x14 cm d'or o argent reals i molt fràgils, que s'apliquen sobre la fusta, seguint un procés determinat molt laboriós.

 
Central Olzinelles 47 08014 · Barcelona Tel (34) 93 421 13 22 - mapa web |   Crèdits